Ghế Bãi Biển

Tên dự án

Ghế Bãi Biển

Thông số kỹ thuật chụp

Tổng thời gian : ~ 7 phút

Số lượng khung hình : 60 khung hình / 360 lần quay (1 lần chụp 6 độ một lần)

Máy ảnh / Ống kính được sử dụng:  Camera 5D Mark III/ Lens 16-35 mm

.
.
.
.