Đồng Hồ

Tên dự án

Đồng Hồ

Thông số kỹ thuật chụp

Tổng thời gian : ~5 phút

Số lượng khung hình : 72 khung hình / xoay 360 (một lần chụp mỗi 5 độ)

Máy ảnh / Ống kính được sử dụng:  Canon 5D Mark III  với  Ống kính Canon 50mm f / 1.8 STM

.
.
.
.