Đàn Guita

Tên dự án

Đàn Guita

Thông số kỹ thuật chụp

Tổng thời gian : ~ 7 phút

Số lượng khung hình : 72 khung hình / 360 lần quay

Máy ảnh / Ống kính được sử dụng:  Camera 5D Mark III/ Lens 16-35mm

.
.
.
.