Dự Án Chụp Sản Phẩm 360

Một số dự án chúng tôi hoàn thành

Dự Án Chụp Sản Phẩm 360

Đây là một số mẫu virtual mà đơn vị chúng tôi đã thực hiện. Một số lĩnh vực như trường học, nhà hàng khách sạn, trung tâm thương mại, bất động sản…

Đàn Guita
Điện Thoại Di Động
Ghế Bãi Biển
Đồng Hồ
Kính râm
Silver Heart Ring
Flower Necklace
Nike Golf Shoe
.
.
.
.