Bảng Giá

BẢNG GIÁ HOSTING

 • Gói Cơ Bản tháng
 • 100.000 VNĐ
 • Mô tả
 • 2000 MB Dung lượng lưu trữ
 • 1 GHZ CPU
 • 2 GB Memory
 • Gói PRO Tháng
 • 150.000 VNĐ
 • Mô tả
 • 4000 MB Dung lượng lưu trữ
 • 2 GHZ CPU
 • 2 GB Memory
 • Gói DEVELOPER Tháng
 • 500.000 VNĐ
 • Mô tả
 • 30 GB Dung lượng lưu trữ
 • 3 GHZ CPU
 • 4 GB Memory
.
.
.
.