Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h qua email: contact@techvr360.com, người mua có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bênCông ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Các bên bao gồm Công ty tnhh Dịch vụ Tin học Fix 24h và người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

.
.
.
.